Mikroklima

Jedná se o soubor klimatických vlastností, které jsou specifické pro jen velmi malou oblast - pár vinic, okolí jedné vesnice či malý vinařský region. Tyto specifické lokální klimatické podmínky ovlivňuje například přítomnost řeky či jiné vodní plochy, pohoří či jen jednoho kopce nebo vyvýšeniny, případně jiné geografické prvky. Pokud tyto podmínky vinaři správně pochopili a naučili se jich využívat, daří se jim v kombinaci například s volbou vhodné odrůdy a vinařských postupů přivádět na svět vína velmi unikátní, profitující z lokálních mikroklimatických podmínek a tím pádem ve vinařském světě nezaměnitelná. My v Evropě máme to štěstí, že je tak rozmanitá a nabízí velké množství takových zajímavých zákoutí, oproti regionům jižní polokoule, které těží především z konstatních příznivých klimatických podmínek.


Poslední novinky a zajímavosti:

| tisk | pdf |

autor: Jan Bretl