Malebné městečko se zhruba tisícovkou obyvatel Saint-Bris-le-Vineux se nachází v severním Burgundsku pár kilometrů jihovýchodně od výraznějšího sídla Auxerrois. Jak lokální umístění napovídá, významným je toto místo na pomezí tradičního Burgundska a Chablis zejména zdejším vinařstvím.

Guilhem et Jean-Hugues Goisot - Co takhle Sauvignon z Burgundska?
(Saint-Bris-le-Vineux - Francie / Bourgogne)

Pojďme se tentokrát podívat na místo, které sice spadá do věhlasného vinařského regionu francouzského Burgundska, ale je i mnohým z nás milovníků vína zatím tak trochu neznámé. Mluvíme o apelaci Saint-Bris, o jednom velkém specifiku tohoto místa, a také o zdejší vinařské ikoně - vinařství Guilhem & Jean-Hugues Goisot.

Začátek článku  ►

Historie vinařství v tomto krásném koutě světa, ve francouzském Burgundsku, sahá opravdu do dávných časů.
Římané do těchto míst vpadli již několik desítek let před začátkem našeho letopočtu a i v následující době, zejména v prvním a druhém století po Kristu, začali se zakládáním vinic v Burgundsku. V jejich konání pokračovali i středověcí mniši, kteří rozlohu vinic i samotné vinařství v regionu nadále rozvíjeli.
A svou historii, sahající až do 14. století, má i usedlost rodiny Goisot ve vesnici Saint-Bris jižně od nedaleko vzdálených měst Auxerrois a Chablis.
Ke své práci v rodinném hospodářství přistoupili Ghislaine a Jean-Hugues Goisot v roce 1979 velmi osvíceným přístupem.
Vždy měli na paměti i v srdci myšlenku citlivého přístupu k přírodě a krajině. Dávalo jim to zkrátka logiku, i když spoustu věcí dělali možná velmi odlišným způsobem než ostatní. Po mnoha letech hospodaření v ekologickém režimu požádali o certikaci Ecocert, jejíž přísná kritéria od roku 2001 oficiálně splňují.
V roce 2005 se k rodičům připojil syn Guilhem a jeho žena Marie, kteří mají oba velmi podobné smýšlení, o čemž svědčí i to, že dovedli vinice v biodynamickém režimu k certifikaci Demeter.
Že se nacházíme na bývalém mořském dně si můžeme všimnout na každém kroku...
...nebo minimálně na každém kroku zdejší krajinou a zdejšími vinicemi. Připomínají nám to zkameněliny mořských živočichů, které můžeme ve zdejším podloží běžně najít. I to stojí za typickou nezaměnitelnou mineralitou zdejších vín, která se vyznačuje až určitou jemnou slaností.
Podloží je zde totiž velmi podobné jako právě v nedalekém Chablis.
Sběr hroznů v obvyklých ročnících začíná koncem srpna.
Jakmile toto hektické a náročné období začne, je třeba pečlivě sledovat každý den dozrávání hroznů v jednotlivých parcelách, každý den hrozny ochutnávat a na základě toho operativně rozhodnout o sklizni jednotlivých poloh tak, aby bylo z hroznů získáno to nejlepší.
Menší hrozny jsou typické pro vinice Domaine Guilhem at Jean-Hugues Goisot.
Může za to způsob výsadby, který zde zvolili. Původně byla vinice Yvonne osázena 4500 až 7000 hlavami na hektar, při další výsadbě však zde přistoupili k ”zahuštění” vinic na zhruba 10000 hlav na hektar. Tento tradiční způsob pěstování dává menší, ale velmi kvalitně zralé a rafinovaně strukturované hrozny.
Větší část produkce vinařství pochází z velmi starých vinic. Některým je 90 i více let!
Pro Burgundsko to není právě typické, nicméně některá bílá vína pochází z odrůdy Sauvignon. Jedná se o vína komplexní, jejichž aromatika rozhodně není přehnaně sauvignonově vlezlá.
Tato burgundská odrůdová anomálie je znakem pouze apelace Saint-Bris, která se nachází právě kolem vesničky Saint-Bris-le-Vineux a ”úředně” je velmi mladá - AOC Saint-Bris je se svými zhruba sty hektary ”na světě” od roku 2003. A tou typickou odrůdou není pouze Sauvignon Blanc, ale i méně známý a velmi vzácný Sauvignon Gris.
I toto odrůdové specifikum stojí za skutečností, že poptávka po zdejších vínech výrazně převyšuje jejich nabídku.
Na typickém podloží tohoto krásného kusu země se pochopitelně pěstují k tradiční burgundské odrůdy, tedy Chardonnay a Pinot Noir.
A za pozornost stojí, že rodina Goisot vlastní jednu z nejstarších vinic právě odrůdy Pinot Noir v celé Francii, a to zde v apelaci Irancy.
Vinařství Guilhem & Jean-Hugues Goisot je - díky svému citlivému přístupu ke krajině a poctivé vinařské práci, kterou na svých 24 hektarech vinic i ve sklepě odvádí - bezpochyby hnacím motorem oblasti a špičkovým producentem především apelace Saint-Bris.
A ač je tato část Burgundska pro nás zatím spíše méně známá, rozhodně stojí za objevení. A kdo by nám mohl být lepším průvodcem charaktery zdejšího klimatu a podloží, než právě vína vinařství Goisot.
| tisk | pdf |

autor: Jan Bretl