Chaptalizace

To je výraz, se kterým se asi běžně nesetkáváme na etiketách či degustacích. Co může termín, pojmenovaný po Antoinu Chaptalovi - ministru vnitra z doby Napoleona Bonaparta - znamenat? Jedná se o technologii či postup, kdy dochází k cukření vinné šťávy před jejím kvašením. Používá se k němu obyčejný řepný cukr či moštový koncentrát. Proč se něco takového dělá, když sladká - slazená vína nemají příliš dobrou pověst a jsou jim přisuzovány nepříjemné následky, které cítíme hlavně druhý den ráno po konzumaci? Zkrátka v některých letech může dojít k nedostatečnému dozrání hroznů do dostatečné cukernatosti, převládá nad cukry mohutně kyselina a je třeba dodat moštu palivo k prokvašení na dostatečnou míru alkoholu, které vinař potřebuje dosáhnout.


Poslední novinky a zajímavosti:

| tisk | pdf |

autor: Jan Bretl