Košer víno

Je to víno vyrobené pro liturgické potřeby a tato informace může být podle vinařského zákona uvedena i na etiketě, pokud církev vydala písemný souhlas s uvedením tohoto vína na trh. Ale to je tak to jediné, čím se v souvislosti s košer vínem (ale i jinými víny vyrobenými pro liturgické potřeby, třeba mešními) vinařský zákon zabývá. Další pravidla si už ditkuje příslušná církev. V případě židovské církve, které se právě košer víno týká, se nejedná o striktní soubor nároků na vyrobené víno, ale zato určuje přesná pravidla a postupy, jak je třeba s hrozny a vínem během výroby nakládat. Jde především o to, že ve výrobě smí s hrozny pracovat pouze zbožně žijící Židé, tedy takoví, kteří se modlí či světí sobotu. A přísná pravidla platí i pro další použité látky, se kterými se nakládá při výrobě vína - i ty musí nést certifikovaný košer původ. A vzhledem k tomu, že toto víno nesmí přijít do styku například s mlékem či vejci, je k jeho čeření zakázáno používat vaječný bílek, kasein a ani jinou živočišnou látku.


Poslední novinky a zajímavosti:

| tisk | pdf |

autor: Jan Bretl