Lieu-dit

Na první pohled se jedná o výraz francouzský, a často se můžeme setkat i s podobou lieux-dits, což je množné číslo tohoto termínu. Jedná se o výraz pro velmi malou zeměpisnou oblast. Toto místo má nejen svůj název, ale i velmi specifické podmínky důležité pro vinařství. Jednotlivé označené lieux-dits mají své unikátní podmínky geografické, mikroklimatické či půdní, kterými se mohou velmi výrazně lišit od podmínek okolních vinic či dalších přilehlých označených lokalit. Názvy konkrétní lieu-dit se objevují v některých francouzských vinařských oblastech i na etiketách vín; mohli bychom to přirovnat například k názvům viničních tratí u nás. Toto srovnání je však poněkud zjednodušené, krom rozsáhlejších lieux-dits můžeme najít i velmi malé lokality, kterých by se na "běžnou" předpokládanou rozlohu viniční tratě vešlo hned několik. I to svědčí o tom, že vystihují často velmi jemné rozdíly a specifika jednotlivých vinařských regionů, které jsou zejména v Evropě bohatě různorodé.


Poslední novinky a zajímavosti:

| tisk | pdf |

autor: Jan Bretl